Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Pansariling Kaunlaran Unang Markahan – Modyul 5: Ang mga Kakayahan ng Isip

Dinisenyo at nilikha ang modyul na ito upang maging dalubhasa ang mga mag-aaral sa kursong Pansariling Kaunlaran. Saklaw rin ng modyul na ito na linangin at hubugin ang mga mag-aaral na maging katuwang sa pag-unlad ng bansa.

Sa tulong ng modyul, mabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magtamasa ng kalaman, at kasanayan gamit ang talino, kahusayan, at angkop na pagkilos upang ilapat ang natutuhan sa pamamagitan ng epektibong pagkatuto. Ang bawat aralin ay nakaayos at nakasunod sa pagkasunod-sunod ng pamantayan ng kurso.

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

1. Natatalakay na ang pag-unawa sa kaliwa at kanang bahagi ng utak ay nakatutulong sa pag-unlad ng pagkatuto. (Discuss that understanding the left and right brain may help in improving one’s learning) EsP-PD11/12PM-Ig-6.1

2. Nasusuri ang mind-mapping techniques na nararapat sa dalawang uri ng pagkatuto ng tao. (Explore two types of mind-mapping techniques, each suited to right brain- or left brain-dominant thinking styles) EsP-PD11/12PM-Ig-h6.2

3. Nakagagawa ng plano upang mapaunlad ang pagkatuto, gamit ang mga gawain sa mind mapping. (Make a plan to improve learning using left and right brain through mind- mapping activities) EsP-PD11/12PM-Ih-6.3

Pansariling-Kaunlaran12_Q1_Mod-5_Ang-mga-Kakayahan-ng-Isip_v1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.