Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Pansariling Kaunlaran Unang Markahan – Modyul 2: Pag-unlad sa Buong Katauhan

Sa tulong ng modyul, mabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magtamasa ng kaalaman, at kasanayan gamit ang talino, kahusayan, at angkop na pagkilos upang ilapat ang natutuhan sa pamamagitan ng epektibong pagkatuto. Ang bawat aralin ay nakaayos at nakasunod sa pagkasunod-sunod ng pamantayan ng kurso.

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

1. Natatalakay ang kaugnayan ng pisyolohikal, kognitibo, sikolohikal, ispiritwal at panlipunang pag-unlad tungo sa pag-unawa ng kanyang iniisip, nadarama, at kinikilos; (Discuss the relationship among physiological, cognitive, psychological, spiritual, and social development to understand his/her thoughts, feelings, and behaviors) EsP-PD11/12DWP-Ib2.1

2. Natataya ang sariling iniisip,nadarama,at kinikilos; (Evaluate his/her own thoughts, feelings, and behaviors) EsP-PD11/12DWP-Ib2.2

3. Natataya ang sariling pag-unlad sa pamamagitan ng paghahambing sa kaparehong gulang; (Evaluate one’s development in comparison with persons of the same age group) EsP-PD11/12DS-Id-3.2

4. Naitatala ang mga paraan upang maging mapanagutan bilang nagdadalaga/nagbibinata at maging handa sa susunod na yugto ng buhay
(adult life); (List ways to become a responsible adolescent prepared for adult life) EsP-PD11/12DS-Id-3.3

Pansariling-Kaunlaran12_Q1_Mod-2_PagUnlad-sa-Buong-Katauhan_v1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.