Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pangkatang Pagbigkas at Pag-awit ng mga Kilalang Tugma at Awitin

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat para malinang ang iyong kakay ahan at mabigyan ka ng magandang pagkakataon upang maging kasiya-siya angiyong pag-aaral sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang. Dito matututuhan mo ang pangkatang pagbigkas at pag-awit ng mga kilalang tugma at awitin at tamang pagsulat at pagbigkas ng titik k.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahang;

● makabigkas at makaawit ng mga kilalang tugma at awitin nang pangkatan at
● makabuo ng mga salitang nagsisimula sa titik K.

Grade 1 Self-Learning Module: Pangkatang Pagbigkas at Pag-awit ng mga Kilalang Tugma at Awitin

MTB-MLE1_Q1_Mod12_Pangkatang-Pagbigkas-at-Pag-awit-ng-mga-Kilalang-Tugma-at-Awitin_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.