Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbibigay-kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng Realia, Larawan, Galaw o Kilos

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang matutunan ang iba’t ibang paraan upang mabilis na matutong bumasa at sumulat at may kakayahang sumagot nang maayos sa mga katanungang hango sa kuwento.

Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang mas mabilis kang matuto.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

  • Pagbibigay ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga realia, larawan, galaw o kilos

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Makasagot nang tama sa mga katanungan.
  • Maibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga realia, larawan, galaw o kilos

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbibigay-kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng Realia, Larawan, Galaw o Kilos

MTB-MLE1_Q1_Mod11_Pagbibigay-kahulugan-ng-mga-salita-sa-pamamagitan-ng-Realia-Larawan-Galaw-o-Kilos_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.