Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Module: Pakikilahok nang Mabuti sa Kuwentong Binasa sa Pamamagitan ng Pagkokomento at Pagtatanong

Kumusta?

Ako’y nagagalak at natapos mo ang modyul sa ikaapat na linggo ng ating asignatura. Ngayon ay pag- uusapan natin ang iyong paboritong pagkain. Inaasahang makikinig ka rin ng kuwento at makikilahok ka sa pamamagitan ng pagkokomento at pagtatanong. Ikaw ay bibigyan ng panahon upang masagot at maisagawa nang tama ang mga gawain.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Maibibigay ang tamang pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari.
  • Masasagot nang wasto ang mga tanong ukol sa kuwentong napakinggan o binasa.
  • Makapagbibigay ng komento ukol sa binasa o napakinggang kuwento.
  • Matutukoy ang wastong pagkaing nakabubuti sa ating kalusugan.

Grade 1 Self-Learning Module: Pakikilahok nang Mabuti sa Kuwentong Binasa sa Pamamagitan ng Pagkokomento at Pagtatanong

MTB-MLE1_Q1_Mod28_Pakikilahok-ng-Mabuti-sa-Kwentong-Binasa-sa-Pamamagitan-ng-Pagkokomento-at-Pagtatanong_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.