Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagtukoy ng Nagsasalita sa Binasang Kuwento o Tula

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong pag-aaral. Ang saklaw ng modyul ay pinapahintulutang magamit sa ibat ibang sitwasyong pang – akademika. Ang lenguwahe ay naaayon sa bokabularyo at antas ng mag-aaral.

Ang mga aralin ay napagsunod-sunod ayon sapamantayan ng aralin. Ngunit ang pagkasunod- sunod nito ay maaaring magbago kaalinsunod ng librong iyo ngayon ay ginagamit.

Ang modyul ay may isang bahagi, ito ay:

  • Aralin1 – MTB-MLE: Pagtukoy ng nagsasalita sabinasang kuwento o tula.

Pagkatapos masagutan ang modyul, ikaw ay inaasahang:

1. Natutukoy ang nagsasalita sa kuwento o tulang binasa.

2. Nasasagutan ang iba pang mga tanong.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagtukoy ng Nagsasalita sa Binasang Kuwento o Tula

MTB-MLE1_Q1_Mod34_Pagtukoy-ng-Nagsasalita-sa-Binasang-Kuwento-o-Tula_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.