Grade 2 MTB-MLE Modyul: Pagtukoy at Paggamit ng Tambalang Salita

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy at makagagamit ng mga tambalang salita sa pangungusap na angkop sa antas/baitang.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagtukoy at Paggamit ng Tambalang Salita

MTB2_Q1_Mod16_Pagtukoy-at-Paggamit-ng-Tambalang-Salita_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment