Grade 2 Filipino Modyul: Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid

Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makapagsasabi ng mensahe, paksa o tema na nais ipabatid sa patalastas, kuwentong kathang-isip o teksto hango sa tunay na pangyayari.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid

Filipino2_Q1_Mod3_Pagsasabi-ng-Mensahe_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment