Grade 2 Filipino Modyul: Magagalang na Pananalita at Pagbati

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makagagamit ng magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon (pagbati, paghingi ng pahintulot, pagtatanong ng lokasyon ng lugar, pakikipag-usap sa matatanda, pagtanggap ng paumanhin, pagtanggap ng tawag sa telepono, pagbibigay ng reaksiyon o komento).

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Magagalang na Pananalita at Pagbati

Filipino2_Q1_Mod2_Magagalang-na-Pananalita-at-Pagbati_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment