Grade 2 Filipino Modyul: Pag-unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan

Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makagagamit ng unang kaalaman o karanasan sa pagunawa ng napakinggan/nabasang teksto.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pag-unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan

Filipino2_Q1_Mod1_Pag-unawa-sa-Teksto-Gamit-ang-Karanasan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment