Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagpili at Pagkain ng Masusustansiyang Pagkain Ayon sa Oras at Pangangailangan ng Katawan

Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisakilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalusugan ng katawan upang ito ay maingatan. (EsP2PKP-Id-11)

Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na:

1. Natutukoy ang pagkaing dapat kainin upang maging malusog at malakas ang pangangatawan.

2. Natutukoy ang pagkakaiba-iba ng tatlong pangkat ng pagkain.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagpili at Pagkain ng Masusustansiyang Pagkain Ayon sa Oras at Pangangailangan ng Katawan

esp2_q1_mod5_pagpiliatpagkainngmasusustansiyangpagkainayonsaorasatpangangailanganngkatawan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.