Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao 2 Modyul: Pagpapalakas ng Katawan, Pagpapanatili ng Kalinisan ng Kapaligiran

Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisakilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan. (EsP2PKP-Id-11)

Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na:

1. Natutukoy ang kahalagahan ng pag-eehersisyo at malaman ang mga paraan upang maging malakas ang pangangatawan.

2. Natutukoy ang kahalagahan ng kalinisan ng kapaligiran at malaman ang mga paraan upang maging malinis ang kapaligiran.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagpapalakas ng Katawan, Pagpapanatili ng Kalinisan ng Kapaligiran

esp2_q1_mod6_pagpapalakasngkatawanpagpapanatilingkalinisanngkapaligiran_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.