Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagpapahayag ng Isang Ideya sa Pamamagitan ng mga Iba’t ibang Simbolo

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang maipahayag ang isang ideya sa pamamagitan ng mga iba’t ibang simbolo, halimbawa, mga guhit at imbentong pagsusulat. Dito matutuhan kung paano mabubuo ang isang pantig, salita , parirala at pangungusap.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

● Pagpapahayag ng isang ideya sa pamamagitan ng mga iba’t ibang simbolo, halimbawa, mga guhit at imbentong pagsusulat.

● Pagkatuto ng mga paraan ng pabuo ng pantig at pagbabasa ng may wastong bilis at kawastuhan.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● maipahayag ang isang ideya sa pamamagitan ng mga iba’t ibang simbolo, halimbawa, mga guhit at imbentong pagsusulat.

● Nakababasa ng mga salitang nababagay sa iyong antas.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagpapahayag ng Isang Ideya sa Pamamagitan ng mga Iba’t ibang Simbolo

MTB-MLE1_Q1_Mod6_Pagpapahayag-ng-Isang-Ideya-sa-Pamamagitan-ng-mga-Ibat-ibang-Simbolo_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.