Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbibigay ng Ngalan at Umpisang Tunog ng Bagay o Larawan

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang maibigay ang ngalan at umpisang tunog ng bagay o larawan. Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang maibigay ang ngalan at umpisang tunog ng bagay o larawan.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

● pagbibigay ng ngalan at umpisang tunog ng bagay o larawan.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● maibigay ang ngalan at umpisang tunog ng bagay o larawan.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbibigay ng Ngalan at Umpisang Tunog ng Bagay o Larawan

MTB-MLE1_Q1_Mod5_Pagbibigay-ng-Ngalan-at-Umpisang-Tunog-ng-Bagay-o-Larawan_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.