Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 1: Pagkilala sa Sarili

Sa pagtatapos ng modyul na ito, ang mag-aaral ayinaasahan na lubos na nakikila ang sariling:

• gusto
• interes
• potensyal
• kahinaan
• damdamin/ emosyon

Grade 1 Self-Learning Module: Pagkilala sa Sarili

EsP1_Q1_Mod1_pagkilala-sa-sarili_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment