Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagpapahalaga sa Sarili

Sa pagtatapos ng modyul na ito, ang mag-aaral ay inaasahan na naisasakilos ang sariling kakayahan sa iba’t-ibang pamamaraan tulad ng pag-awit, pag-sayaw, pakikipagtalastasan at iba pa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili. (EsP1PKP- Ib-c-2)

Grade 1 Self-Learning Module: Pagpapahalaga sa Sarili

EsP1_Q1_Mod2_pagsasakilos-ng-sariling-kakayahan-sa-ibat-ibang-pamamaraan_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.