Grade 1 Arts Modyul: Ang Paborito kong Halaman

Masdan mo ang iyong paligid. Ano ang iyong nakikita? May mga halaman ka bang nakikita?

Ang mga halaman ay natural na bagay na likha ng Diyos na nagpapaganda sa ating kapaligiran.

Maraming uri ang mga halaman. May sariling kulay, hugis at linya. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangiang taglay. Tuklasin natin ang bawat isa.

Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nakaguguhit ng iba’t ibang uri ng halaman na nagpapakita ngiba’t-ibang hugis, linya at kulay. (Q1/Wks 6-8- A1PR-If)

Grade 1 Self-Learning Module: Ang Paborito kong Halaman

Arts1_q1_mod4_Ang-Paborito-kong-Halaman_Version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment