Grade 1 Arts Modyul: Iba’t-ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili, Pamilya, Tahanan, at Paaralan

May iba’t ibang kasangkapan at kagamitan na kailangan upang makabuo ng sariling larawan o ng ibang tao. Sa pagguhit sa mga ito ay maaaring gumamit ng mga linya at hugis.

Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang nakagagamit ng iba’tibang kasangkapan o kagamitan upang makalikha ng sariling larawan, larawan ng pamilya, tahanan, at paaralan bilang paraan ng pagpapahayag ng sarili. (Q1/Wks 3-5-A1EL-Id)

Grade 1 Self-Learning Module: Iba’t-ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili, Pamilya, Tahanan, at Paaralan

Arts1_q1_mod3_Ibat-ibang-Kasangkapan-at-Kagamitan-sa-Pagguhit-ng-Sarili-Pamilya-Tahanan-at-Paaralan_Version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment