Grade 1 Arts Modyul: Kilalanin ang mga Gamit

Ang linya, hugis at tekstura ay mga elemento ng sining at disenyo. Ang “Prinsipyo ng Sining” ay kung paano gamitin ng isang “Manlilikha o Artist” ang mga elemento ng disenyo upang makalikha ng magandang obra o sining.Ito ay tinatawag na komposisyon (composition) gamit ang mga linya, hugis at tekstura.

Sa modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. Natutukoy ang iba’t ibang hugis, linya at tekstura na ginamit sa isang larawan; (Q1/W2-A1EL-I0)

2. Nagagamit ng mga manlilikha o artist ang pagpinta gamit ang Elemento ng Sining;

3. Nakagagawa ng sariling disenyo batay sa natural na bagay at mga bagay na gawa ng tao na nagpapakita ng sariling ideya gamit ang linya, hugis at tekstura.

Grade 1 Self-Learning Module: Kilalanin ang mga Gamit

Arts1_q1_mod2_Kilalanin-ang-mga-Gamit_Version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment