Grade 2 Arts Modyul: Pagkikilala ng Kulay ng Iba’t-Ibang Bagay na Likas na Makikita sa ating Kapaligiran

Ang araling ito ay tungkol sa mga bagay na nakikita sa ating kapaligiran. Ito rin ay pagpapaunlad ng sariling kakayahan na maipapakita ang pag-unawa at pagkatuto sa iba’t- ibang uri ng kulay, hugis at linya gamit ang kulay sa obra o likhang sining.

Sa modyul na ito, ay inaasahang matatamo ang mga sumusunod na kasanayan:

  • Natutukoy ang iba’t -ibang hugis na ginamit sa likhang sining. A2EL-Ib
  • Naitutulad ang orihinal na kulay ng isang likhang sining.
  • Naitutulad ang hugis sa hugis ng tunay na bagay.
  • Natutuhan mo sa araling ito na ang mga tunay na iginuhit o ipininta ay tinatawag na Still Life (Buhay Pa) sa sining.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagkikilala ng Kulay ng Iba’t-Ibang Bagay na Likas na Makikita sa ating Kapaligiran

arts2_q1_mod4_Pagkilala-ng-Kulay_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment