Grade 2 MTB-MLE Modyul: Pagsulat ng Pangungusap na may Wastong Bantas

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makasusulat ng mga pangungusap gamit ang wastong bantas. MT2GA-Ih-i-5.1

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagsulat ng Pangungusap na may Wastong Bantas

MTB2_Q1_Mod20_Pagbibigay-ng-Komento-o-Reaksiyon_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment