Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Arts 2 Modyul: Pagguhit ng Mukha Gamit ang Linya, Hugis at Tekstura

Ang modyul na ito ay may mga gawain na susukat at lilinang sa iyong kaalaman tungkol sa pagguhit ng mukha ng tao, gamit at iba’t ibang hugis, linya at tekstura.

Sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang sumusunod na kasanayan:

• Natutukoy ang iba’t ibang linya, hugis at textura sa pagguhit ng mukha ng tao.

• Nakagagamit ng iba’t ibang linya, hugis at textura sa pagguhit ng mukha ng tao.

• Nakaguguhit ng isang larawan ng dalawa o higit pang tao na nagpapakita ng mga pagkakaiba sa parte at hugis ng kanilang mga mukha.

• Napapahalagahan ang taglay na katangian ng mukha ng bawat indibidwal.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagguhit ng Mukha Gamit ang Linya, Hugis at Tekstura

arts2_q1_mod5_Pagguhit-ng-mukha-gamit-ang-linya-hugis-at-tekstura_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.