Grade 2 Arts Modyul: Pagguguhit ng mga Bagay sa Likuran ng isa pang Bagay

Ang araling ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng sariling kakayahan na maipakita ang pang-unawa at pagkatuto sa ibat-ibang uri ng linya at hugis gamit ang kulay sa obra o likhang sining.

Matututuhan mo sa araling ito ang mga gawaing pagguhit gamit ang iba’t- ibang linya upang makabuo ng isang disenyong tinatawag na overlap. (A2EL-Ic).

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagguguhit ng mga Bagay sa Likuran ng isa pang Bagay

arts2_q1_mod3_Pagguhit-Ng-Bagay_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment