Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbubukod at Pagbigkas sa Una at Huling Tunog ng mga Salita

Ang modyul na ito ay ginawa para sa mag-aaral na kagaya mo. Ito ang magiging kaibigan mo upang mapaghiwalay at mabigkas mo nang tama ang una at huling tunog ng titik sa isang salita. Ang mga pagsasanay na inilagay sa modyul na ito ay gagawin mo upang higit mo pang maunawaan ang aralin na inihanda para sa iyo. Basahin at unawain mo ang mga panuto dito upang
magtagumpay ka sa bawat gawain.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. mabigkas nang tama ang una at huling titik ng isang salita;.

2. matukoy ang mga una at huling titik sa isang salita; at

3. mapaghihiwalay ang magkaparehong tunog ng una at huling titik sa isang salita.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbubukod at Pagbigkas sa Una at Huling Tunog ng mga Salita

MTB-MLE1_Q1_Mod29_Pagbubukod-at-Pagbigkas-sa-Una-at-Huling-Tunog-ng-mga-Salita_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.