Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbigkas at Pagkanta nang Paisa-isa ng may Kadalian at Kumpiyansa

Ang modyul na ito ay nakalaan para sa nasa Unang Baitang tulad mo upang matulungan kang mapaunlad ang iyong kakayahan sa MTB-MLE. Dito matutuhan mo ang kumanta at magbasa ng tula, awit at mga bugtong. Tiyak matuto ka sa Pagbigkas at Pagkanta nang Paisa-isa ng may Kadalian at Kumpiyansa.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nakakabigkas ng tula, awit at mga bugtong;

2. Nakakaawit ng awiting pambata; at

3. Nakakasaulo ng tula, awit at mga bugtong

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbigkas at Pagkanta nang Paisa-isa ng may Kadalian at Kumpiyansa

MTB-MLE1_Q1_Mod20_Pagbigkas-at-Pagkanta-nang-Paisa-isa-nang-may-Kadalian-at-Kumpiyansa_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment