Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbigkas at Pagkanta nang Paisa-isa ng may Kadalian at Kumpiyansa

Ang modyul na ito ay nakalaan para sa nasa Unang Baitang tulad mo upang matulungan kang mapaunlad ang iyong kakayahan sa MTB-MLE. Dito matutuhan mo ang kumanta at magbasa ng tula, awit at mga bugtong. Tiyak matuto ka sa Pagbigkas at Pagkanta nang Paisa-isa ng may Kadalian at Kumpiyansa.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nakakabigkas ng tula, awit at mga bugtong;

2. Nakakaawit ng awiting pambata; at

3. Nakakasaulo ng tula, awit at mga bugtong

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbigkas at Pagkanta nang Paisa-isa ng may Kadalian at Kumpiyansa

MTB-MLE1_Q1_Mod20_Pagbigkas-at-Pagkanta-nang-Paisa-isa-nang-may-Kadalian-at-Kumpiyansa_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.