Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Nasasabi ang Bagong Salita sa Pinagsamang Dalawa o Higit pang mga Tunog

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat para malinang ng iyong kakayahan at mabigyan ng magandang pagkakataon upang maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang. Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang makabibigkas ka ng mga bagong salita kapag pinagsama ang dalawa o higit pang mga tunog.

Grade 1 Self-Learning Module: Nasasabi ang Bagong Salita sa Pinagsamang Dalawa o Higit pang mga Tunog

MTB-MLE1_Q1_Mod19_Nasasabi-ang-Bagong-Salita-sa-Pinagsamang-Dalawa-o-Higit-pang-mga-Tunog_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.