Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Music 5 Unang Markahan – Modyul 2: Rhythmic Patterns Gamit ang Iba’t Ibang Nota

Isa sa pinakamahalagang elemento ng musika ay ang ritmo. Ang ritmo ang nagbibigay ng kaayusan o porma sa daloy o takbo ng musika. Kinabibilangan ito ng mga mahahalagang aspekto tulad ng pulse, rhythmic pattern, mga rhythmic syllable, nota, pahinga, at beat. Dito rin natin higit na mauunawaan ang kaugnayan ng pulse at ritmo.

Sa modyul na ito, matutunan mo ang rhythmic patterns gamit ang iba’t ibang mga nota sa simpleng time signature at inaasahan na makamit mo ang mga sumusunod:

1. Nakikilala ang rhythmic patterns gamit ang iba’t ibang nota sa simpleng time signature.

2. Naisasagawa ang wastong pagpalakpak o pagtapik sa wastong ritmo na
itinakda.

3. Nabibigyang halaga ang gamit ng mga nota sa pagbuo ng isang rhythmic pattern.

Music5_Q1_Mod2_RhythmicPatternsGamitNgIbatIbangNota_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.