Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Music 5 Unang Markahan – Modyul 3: Haba o Tagal ng Note at Rest

Ang musika ay isang organisadong pattern ng mga tunog at panahon ng katahimikan. Ang mga note at rest ay napagsasama-sama gamit ang simbolo na tinatawag na time signature. Ito ang ginagamit na batayan upang maisaayos nang wasto ang pagpapangkat ng mga note at rest sa isang measure.

Sa modyul na ito matututunan mo ang duration ng note at rest sa mga time signatures na 2/4 3/4 4/4 at ang kahalagahan nito sa pag-awit gamit ang sumusunod na mga layunin bilang gabay sa pagkatuto ng aralin.

1. Nakikilala nang wasto ang duration ng notes at rests sa mga time signatures na 2/4 3/4 4/4.

2. Naisasagawa ang tamang pagkumpas sa mga time signature ayon sa duration ng notes at rests.

3. Napahahalagahan ang mga awitin gamit ang mga time signatures ayon sa duration ng notes at rests.

Music5_Q1_Mod3_HabaAtTagalGgNoteAtRest_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.