Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 6: Panlapi at Salitang-Ugat: Usisain!

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang nilalaman ng modyul na ito!

Dinisenyo at isinulat ito na isinaalang-alang ang antas ng iyong kakayahan. Ang layunin sa pagbuo ng modyul ay para magabayan kang matuto at makasanayan ang tamang paggamit ng panlapi at salitang-ugat. Ang modyul na ito ay magbibigay daan upang magamit mo ito sa iba’t ibang sitwasyon para sa iyong pagkatuto.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nagagamit ang kombinasyon ng panlapi at salitang-ugat bilang gabay sa pagkuha ng kahulugan ng salita (MT3VCDIce-1.5).
MTB3_q1_mod6_panlapi_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.