Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 11: I-Ekspres Mo!

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang nilalaman ng modyul na may pamagat na I-Ekspres Mo!

Subukin kung paano mo makilala ang iba’t ibang mga idyomatikong ekspresyon. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakikilala ang mga idyomatikong ekspresyon sa pangungusap (MT3G-Ih-i-6.1).
MTB3_q1_mod11_iikspresmo_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.