Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 10: Kayarian Halina’t Pag-aralan!

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang napapaloob sa modyul na ito!

Subukin mo kung paano ang pagsulat ng iba’t ibang uri ng pangungusap. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakasusulat nang maayos ng iba’t ibang uri ng pangungusap: payak, tambalan, at hugnayan (MT3G-Ih-i-6.1).
MTB3_q1_mod10_kayarianhalinatpag-aralan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.