Grade 1 Health Modyul: Mga Gawain Tungo sa Kalusugan

Ang modyul na ito ay ginawa para sa inyo. Ito ay nagsisilbing gabay upang lubos ninyong maunawan ang mga gawain tungo sa kalusugan. Sakop nito ang iba- ibang gawaing pagkatuto.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. natutunan ang wastong pagpili ng mga masustansyang pagkain upang manatiling malusog. (H1N-Ie-f-3)

2. nalalaman ang mga gawain bago at pagkatapos kumain at iba pang mga gawain tungo sa kalusugan. (H1N-Ig-j-4)

Grade 1 Self-Learning Module: Mga Gawain Tungo sa Kalusugan

Health1_q1_mod3_-mga-gawain-tungo-sa-kalusugan_version-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment