Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Health Modyul: Mga Gawain Tungo sa Kalusugan

Ang modyul na ito ay ginawa para sa inyo. Ito ay nagsisilbing gabay upang lubos ninyong maunawan ang mga gawain tungo sa kalusugan. Sakop nito ang iba- ibang gawaing pagkatuto.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. natutunan ang wastong pagpili ng mga masustansyang pagkain upang manatiling malusog. (H1N-Ie-f-3)

2. nalalaman ang mga gawain bago at pagkatapos kumain at iba pang mga gawain tungo sa kalusugan. (H1N-Ig-j-4)

Grade 1 Self-Learning Module: Mga Gawain Tungo sa Kalusugan

Health1_q1_mod3_-mga-gawain-tungo-sa-kalusugan_version-2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.