Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

MAPEH (Arts) 5 Unang Markahan – Modyul 7: Payak na Eksibit: Makibahagi

Mayaman ang ating bansa sa mga sinaunang mga bagay tulad ng kagamitan, kasuotan, pagkain at mga gusali tulad ng sinaunang bahay, simbahan, paaralan at iba pa na matatagpuan sa isang pamayanan.

Ang mga sinaunang bagay at gusali ay bahagi ng kultura ng ating bayan kaya dapat itong pahalagahan at ipagmalaki. Makatutulong ito sa pag linang ngpambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa. Ang munting eksibit ay ginagawa upang upang maipapakita ang mga likhangsining. Layunin nitong maitanghal at maipagmalaki ang mga sinaunang bagay at gusali bilang bahagi ng ating kultura.

Sa modyul na ito matutuhan mo ang tungkol sa payak na eksibit ng mga larawang iginuhit tungkol sa Philippine Artifacts at lumang tahanan gamit ang sumusunod na mga layunin bilang gabay sa pagkatuto ng aralin.

1. Naikukuwento sa pamamagitan ng maikling sanaysay ang mga artifacts, lumang tahanan, gusali at simbahan bilang patunay ng pagkamasining ng mga sinaunang Pilipino.

2. Nakikibahagi sa payak na eksibit ng mga larawang iginuhit tungkol sa Philippine Artifacts at lumang tahanan.

3. Napahahalagahan ang mga sinaunang gusali at kasangkapan sa sariling lugar sa pamamagitan ng eksibit.

Arts5_Q1_Mod7_PayakNaExhibit_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.