Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

MAPEH (Arts) 5 Unang Markahan – Modyul 5: Three – Dimensional (3D) Effects sa Pagguhit

laman sa kasaysayan at mga bagay na may kinalaman sa sining at siyensiya. Kabilang na sa mga museo sa Pilipinas ay ang “National Museum” o Pambansang Museo na itinakdang pamahalaan bilang espesyal na lagakan ng mga pamanang. Dito nakatago ang mahalagang kagamitan na ginamit ng mga unang Pilipino at mga dakilang bayani ng bansa.

Mga lumang bahay na ginawa daang taon na ang nakalilipas sa iba’t ibang dako ng Pilipinas ay karaniwang yari sa bato at adobe. Ang mga bintana ay malalaki at pinapalamutian ng kapis. Malalaki ang mga pinto. Maluluwang ang mga silid kabilang dito ay lumang bahay ni Heneral Emilio Aguinaldo sa Kawit Cavite.

Sa araling ito, matutuhan natin kung paano maiguhit ang mga lumang kagamitan na makikita sa mga lumang gusali o museo sa ating bansa sa pamamagitan ng ilusyon ng espasyo (A5PR-If) at sabay-sabay nating kamtin ang mga sumusunod:

a. Nakikilala ang mga paraan upang makalikha ng ilusyon ng espasyo sa tatlong dimensiyonal o 3D na guhit.

b. Nakalilikha ng 3D na guhit gamit ang wastong ilusyon ng espasyo ng mga antigong kagamitan na nakita mo sa libro, sa museo o sa lumang simbahan sa inyong komunidad.

c. Naipagmamalaki ang mga antigong bagay sa pamamagitan ng likhang-sining

Arts5_Q1_Mod5_ThreeDimentionalEffectsSaPagguhit_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.