Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 9: Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang Kasaysayan ng Wikang Pambansa. Ang sakop ng modyul ay magagamit ng mag-aaral sa ano mang kalagayan. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pag-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Kasanayang Pampagkatuto:

Natutukoy ang mga pinagdaanang pangyayari/kaganapan tungo sa pagbuo at pag-unlad ng wikang pambansa. (F11PS – Ig – 88)

Layunin:

  • Natutukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa wika mula sa panahon ng Kastila hanggang sa kasalukuyan, ang mga Kautusan, Proklamasyong pinaiiral sa pagpapaunlad ng Wikang Pambansa: Tagalog/Pilipino/Filipino.
  • Nakikilala ang panahong kaganapan sa pagbuo at pag-unlad ng wikang pambansa.
  • Mapahalagahan pag-aaral ng kasaysayan ng wikang pambansa sa pamamagitan ng pagbuo ng talata.
KPWKP_q1_mod9_kasaysayanngwikangpambansa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

2 thoughts on “Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 9: Kasaysayan ng Wikang Pambansa”

Leave a Comment