Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 10: Pagtalakay ng Iba’t ibang Indibidwal Ukol sa Wikang Pambansa

Ang modyul na ito ay naglalaman ng pagtalakay sa mga pananaw ng mga indibidwal ukol sa pinagdaanang pangyayari ng Wikang Pambansa. Makatutulong ang modyul na ito sa iyo upang higit mong maunawaan ang naging kasaysayan ng Wikang Pambansa.

Naglalaman ang modyul na ito ng paksang:

1. Pagtalakay ng iba’t ibang indibidwal ukol sa Wikang Pambansa Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nakapagbibigay ng opinyon o pananaw kaugnay sa mga napakinggang pagtalakay sa wikang Pambansa

Layunin:

  • Natutukoy ng mga mag-aaral ang sariling opinyon o pananaw sa mga pahayag na ibinigay.
  • Nasusuri ang mga pahayag tungkol sa Wikang Pambansa.
  • Nakabubuo ng sanaysay na nagpapakita ng opinyon tungkol sa napakinggang panayam.
KPWKP_q1_mod10_Pagtalakay-ng-Ibat-ibang-Indibidwal-Ukol-sa-Wikang-Pambansa_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.