Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 11: Pananaw ng Iba’t ibang Awtor sa Wikang Pambansa

Ang modyul na ito ay naglalaman ng pagtalakay sa mga pananaw ng mga indibidwal ukol sa pinagdaanang pangyayari ng wikang pambansa. Makatutulong ang modyul na ito sa iyo upang higit mong maunawaan ang naging kasaysayan ng Wikang Pambansa.

Naglalaman ang modyul na ito ng paksang:

1. Pananaw ng Iba’t ibang Awtor ukol sa Wikang Pambansa

Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nasusuri ang mga pananaw ng iba’t ibang awtor sa isinulat na kasaysayan ng wika

Layunin:

  • Natutukoy ang pananaw ng iba’t ibang awtor mula sa sanaysay tungkol sa kasaysayan ng wika
  • Nakapagbibigay ng sariling pag-unawa sa tekstong binasa mula sa pananaw ng awtor.
  • Nasusuri ng mga pahayag tungkol sa wikang pambansa.
KPWKP_q1_mod11_Pananaw-ng-Ibat-ibang-Awtor-sa-Wikang-Pambansa_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.