Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan –Modyul 12: Sanaysay

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang tungkol sa Sanaysay. Ang sakop ng modyul ay magagamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pag-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Naglalaman ang modyul na ito ng paksang tumatalakay sa;

  • Uri ng Sanaysay
  • Bahagi ng Sanaysay
  • Elemento ng Sanaysay

Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nakasusulat ng sanaysay na tumatalunton sa isang partikular na yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa (MELC)

Layunin:

  • Nauunawaan ang kahulugan ang dalawang uri ng sanaysay.
  • Naipagmamalaki ang pagtatagumpay na naganap sa kasaysayan ng wikang pambansa.
  • Nakabubuo ng isang sanaysay tungkol sa isang yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa.
KPWKP_q1_mod12_Sanaysay_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.