Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 6: Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori)

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang tungkol sa Gamit ng Wika sa Lipunan. Ang saklaw ng modyul na ito ay magagamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pang-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Kasanayang Pampagkatuto:

Nabibigyang-kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan (Ayon kay M.A.K. Halliday) F11PT – Ic – 86

Layunin:

  • Nauunawaan ang kahulugan ng komunikatibong gamit ng wika sa lipunan;
  • Natutukoy ang mga gamit ng wika sa lipunan na ginamit sa pangungusap;
  • Nailalarawan ang tamang gamit ng wika sa lipunan bilang instrumento sa pag-unawa.
KPWKP_q1_mod6_Gamit-ng-Wika-sa-Lipunan-Instrumental-at-Regulatori_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment