Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 6: Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori)

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang tungkol sa Gamit ng Wika sa Lipunan. Ang saklaw ng modyul na ito ay magagamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pang-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Kasanayang Pampagkatuto:

Nabibigyang-kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan (Ayon kay M.A.K. Halliday) F11PT – Ic – 86

Layunin:

  • Nauunawaan ang kahulugan ng komunikatibong gamit ng wika sa lipunan;
  • Natutukoy ang mga gamit ng wika sa lipunan na ginamit sa pangungusap;
  • Nailalarawan ang tamang gamit ng wika sa lipunan bilang instrumento sa pag-unawa.
KPWKP_q1_mod6_Gamit-ng-Wika-sa-Lipunan-Instrumental-at-Regulatori_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.