Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino Unang Markahan – Modyul 7: Gamit ng Wika sa Lipunan (Pasalita)

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang tungkol sa cohesive devices sa paggamit ng wika sa lipunan. Ang sakop ng modyul ay magamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pang-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Kasanayang Pampagkatuto:

Naipaliliwanag nang pasalita ang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa (F11PS – Id – 87)

Layunin:

  • Natutukoy ang gamit ng wika sa lipunan sa sa pasalitang paraan.
  • Nakabubuo ng pangungusap o pahayag sa tulong ng cohesive device sa pagpapaliwanag at pagbibigay -halimbawa sa mga gamit ng wika sa lipunan.
  • Naisasabuhay ang mga epektibong komunikasyon gamit ang pasalitang paraan sa araw-araw na pakikipagtalastasan.
KPWKP_q1_mod7_gamitngwikasalipunan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.