Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 4: Konseptong Pangwika (Rehistro/Barayti ng Wika)

Kasanayang Pagkatuto:

  • Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan.

Layunin:

1. Nabibigyang-kahulugan ang mga konseptong pangwika (rehistro at barayti ng wika)

2. Nailalapat ang kahulugan ng mga konseptong pangwika (rehistro at barayti ng wika) sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan

3. Naisasabuhay ang mga konseptong pangwika (rehistro at barayti ng wika) sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan.

KPWKP_q1_mod4_konseptong-pangwika_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment