Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 3: Konseptong Pangwika (Homogenous at Heterogenous na Wika)

Kasanayang Pampagkatuto:

Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napanood na sitwasyong pangkomunikasyon sa telebisyon (Hal.Tonight with Arnold Clavio, State of the Nation, Mareng Winnie, Word of the Lourd).

1. Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika.

2. Nabibigyang-kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan.

KPWKP_q1_mod3_Konseptong-Pangwika-Homogeneous-at-Heterogeneous-na-Wika_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment