Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 2: Konseptong Pangwika (Wikang Pambansa, Wikang Opisyal, Wikang Panturo, at Multilingguwalismo)

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggan/napanood na sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo, talumpati, mga panayam at telebisyon.

Kasanayang Pampagkatuto:

1. Matukoy ang kaugnayan ng sitwasyong pangkomunikasyon sa napanood na panayam.

2. Magamit ang konseptong pangwika sa sitwasyong pangkomunikasyon sa talumpati at panayam.

Samakatuwid ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral ay mas mapalalim pa ang pagkaunawa nila sa Wikang Pambansa na mayroong malaking kaugnayan sa konsepto ng wika. Inaaasahan na sila ang magiging instrumento ng karunungan at higit na kasapi sa pag-unlad ng wikang Filipino.

KPWKP_q1_mod2_Konseptong-Pangwika-Wikang-Pambansa_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.