Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 2: Konseptong Pangwika (Wikang Pambansa, Wikang Opisyal, Wikang Panturo, at Multilingguwalismo)

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggan/napanood na sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo, talumpati, mga panayam at telebisyon.

Kasanayang Pampagkatuto:

1. Matukoy ang kaugnayan ng sitwasyong pangkomunikasyon sa napanood na panayam.

2. Magamit ang konseptong pangwika sa sitwasyong pangkomunikasyon sa talumpati at panayam.

Samakatuwid ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral ay mas mapalalim pa ang pagkaunawa nila sa Wikang Pambansa na mayroong malaking kaugnayan sa konsepto ng wika. Inaaasahan na sila ang magiging instrumento ng karunungan at higit na kasapi sa pag-unlad ng wikang Filipino.

KPWKP_q1_mod2_Konseptong-Pangwika-Wikang-Pambansa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment