Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Kindergarten Homeroom Guidance Module: Family is Love

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang inyong anak na linangin ang kaniyang aspetong pansarili at pakikipagkapuwa, akademiko at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa pag-iingat dulot ng pandemyang COVID-19.

Mahalaga ang inyong patnubay upang ipaliwanag sa inyong anak o alaga ang mga tagubilin at ang mga pamamaraan ng pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng gawain. Hinihiling ng Kagawaran ang inyong suporta upang matagumpay niyang maisakatuparan ang mga gawaing ito. Makatutulong ang araling ito upang hubugin ang kaniyang kabutihan na tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat tao sa katangian, kakayahan, damdamin at pananaw. Basahing maigi sa inyong anak ang modyul at tiyakin na sasagutin niya ang bawat bahagi nito nang tapat. Siguraduhing maipapasa niya ang kaniyang sagutang papel sa petsa at oras na itinakda ng kaniyang gurong-tagapayo.

Introductory Message

For the Learner:

This module is designed to help in your academic-related needs; concerns affecting your individuality (self), your relationship with others and interaction in the community; and in discovering your interests, talents and skills that will help you explore future career options and opportunities.

The module has six interactive activities for you to follow, namely:

Let’s Try This – which will help you get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn;

Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand;

You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities;

What I Have learned – which will test and evaluate your learning;

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Kindergarten Homeroom Guidance Quarter 1 – Week 2 to 6: Family is Love

HG-K-Q1-Module-2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.