Kindergarten Homeroom Guidance Module: Family is Love

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang inyong anak na linangin ang kaniyang aspetong pansarili at pakikipagkapuwa, akademiko at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa pag-iingat dulot ng pandemyang COVID-19.

Mahalaga ang inyong patnubay upang ipaliwanag sa inyong anak o alaga ang mga tagubilin at ang mga pamamaraan ng pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng gawain. Hinihiling ng Kagawaran ang inyong suporta upang matagumpay niyang maisakatuparan ang mga gawaing ito. Makatutulong ang araling ito upang hubugin ang kaniyang kabutihan na tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat tao sa katangian, kakayahan, damdamin at pananaw. Basahing maigi sa inyong anak ang modyul at tiyakin na sasagutin niya ang bawat bahagi nito nang tapat. Siguraduhing maipapasa niya ang kaniyang sagutang papel sa petsa at oras na itinakda ng kaniyang gurong-tagapayo.

Introductory Message

For the Learner:

This module is designed to help in your academic-related needs; concerns affecting your individuality (self), your relationship with others and interaction in the community; and in discovering your interests, talents and skills that will help you explore future career options and opportunities.

The module has six interactive activities for you to follow, namely:

Let’s Try This – which will help you get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn;

Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand;

You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities;

What I Have learned – which will test and evaluate your learning;

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Kindergarten Homeroom Guidance Quarter 1 – Week 2 to 6: Family is Love

HG-K-Q1-Module-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment