Grade 4 Homeroom Guidance Module: The Real Me

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang inyong anak o alaga na linangin ang kaniyang aspetong pansarili at pakikipagkapuwa, akademiko at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa direktiba na pagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19.

Makatutulong ang araling ito upang mas makilala ng mag-aaral ang kaniyang sarili tungo sa paghubog ng kaniyang pagkatao. Kahit wala siya sa paaralan dulot ng krisis na ating kinahaharap, maaari pa rin niyang mapalago ang kaniyang mga katangian o kakayahan at mapangibabawan ang kaniyang mga kahinaan. Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay. Maaaring may mga pagkakataong humingi ng tulong ang mag-aaral sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng mga gawain. Hinihiling ng Kagawaran ang inyong suporta at pakikiisa upang matagumpay niyang maisakatuparan ang bawat bahagi tulad ng mga sumusunod:

  1. Maaaring gawin ng mag-aaral sa loob ng dalawang linggo ang mga gawaing nakapaloob dito.
  2. Nangangailangan ng panulat at papel sa bawat bahagi ng modyul na ito upang masagutan ang mga gawain at katanungan sa “Processing Questions.”
  3. Tiyaking sasagutin niya ang bawat bahagi nang tapat. May limang gawain at dalawang set ng “Processing Questions” ang modyul na ito.
  4. Pagsama-samahin sa isang folder na may fastener ang mga gawaing isinulat niya sa papel. Ito ang magsisilbi niyang portfolio sa kaniyang Homeroom Guidance Activities.
  5. Siguraduhing maipapasa niya ang kaniyang portfolio sa petsang itinakda ng kaniyang gurong-tagapayo.

Introductory Message

For the learner:

This module is designed to help you know more about yourself. There are activities intended to help you determine your own skills, interest, strengths and weaknesses, and the developmental changes that you will experience. You will also learn how to overcome your own weaknesses. You might not be good in doing something like singing and dancing as of this time, but remember you are a work in progress. Even if you stay at home, you can still discover something about yourself. Acknowledge it first, then keep on practicing.

You are expected to finish this module in two weeks. There are six activities provided for you to practice and complete, namely:

Let’s Try This – which will help you to get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn; Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand;

You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities;

What I Have learned – which will test and evaluate your learning;

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 4 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 1: The Real Me

HG-G4-Q1-Module-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment