Grade 1 Health Modyul: Kahihinatnan ng Pagkain ng Hindi Masustansyang mga Pagkain

Ang modyul na ito ay tungkol sa ating kalusugan upang manatili ang lakas at sigla ng ating katawan. Kailangan kumain ng sapat na pagkain sa tamang oras. Huwag kaligtaan ang iyong almusal.

Kailangan kumain din ng masustansiyang pagkain katulad ng iba’t ibang gulay at prutas. Umiinom ng walo o sampong basong tubig sa isang araw. Uminom din ng gatas at sabayan ng pag-ehersisyo araw-araw.

Sa pagsunod sa lahat ng payo magiging malakas at masaya ang iyong buhay at tiyak na malayo sa anumang sakit at karamdaman.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, inaasahan na magagawa mo ang sumusunod :

1. Naipaliliwanag ang epekto ng mga hindi masustansiyang pagkain na nagpapahina at nagdudulot ng ibat ibang sakit sa ating katawan.
(H1N-Ic-d-2)

Grade 1 Self-Learning Module: Kahihinatnan ng Pagkain ng Hindi Masustansyang mga Pagkain

Health1_q1_mod2_kahihinatnan-ng-pagkain-ng-hindi-masustansyang-mga-pagkain_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment