How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Health 5 Unang Markahan – Modyul 4: Positibong Naidudulot ng Mabuting Samahan sa Kalusugan

Ang magandang pakikipag-ugnayan sa kapwa ay napakahalaga upang mapanatili ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay. Ito rin ay makatutulong na mapabuti ang pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng isang tao.

Pagkatapos basahin at sagutan ang modyul na ito, ikaw ay may kakayahang maipaliwanag ang naidudulot sa kalusugan ng pagkakaroon ng mabuting samahan.

Health5_q1_mod4_PositibongNaidudulotNgMabutuingSamahanSaKalusugan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment