Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Filipino 5 Unang Markahan – Modyul 10: Pagbibigay-kahulugan sa Bar Graph, Pie Graph, Talahanayan at Iba pa

Binabati kita kaibigan dahil nasa huling bahagi na tayo ng ating paglalakbay sa Unang Markahan.

Inaasahan ko na sa pagtatapos ng modyul na ito matututuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan:

1. nabibigyang-kahulugan ang bar graph, pie, talahanayan at iba pa;

2. nakagagawa ng sariling graph; at

3. napapahalagahan ang paggamit ng mga grapikong pantulong sa pamamagitan ng paggawa ng sariling pie grap na nagpapakita ng kasipagan sa mga gawaing pampaaralan at pantahanan.

filipino5_q1_mod10_PagbibigayKahuluganSaBarGraphPieGraph_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.