Grade 7 Homeroom Guidance Module: Hello, My Future Self!

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang mag-aaral na linangin ang kaniyang aspektong personal, sosyal, akademiko at karera. Dinisenyo ito sa alternatibong pamamaraan na pagkatuto na hindi nangangailangan ng presensya sa paaralan, bilang tugon sa direktiba na pinalabas ng Department of Education na naaayon sa Inter-Agency Task Force (IATF).

Maaaring may pagkakataon na hingin ng mag-aaral ang inyong patnubay sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng gawain. Hinihiling ng DepEd ang inyong suporta upang matagumpay niyang maisakatuparan ang mga gawaing ito. Tiyakin na sasagutin niya ang bawat bahagi ng modyul nang tapat.

Introductory Message

For the learner:

This module aims to help you identify factors related to life and profession, all designed for one week. You will write the activities on a piece of paper to be submitted to your adviser which will be included in your portfolio. Enjoy learning and doing your activities even in the midst of this Covid-19 Pandemic.

This self-learning module has six indicative tasks, which are as follows:

Let’s Try This -which will help you to get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn;

Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand;

You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities;

What I Have learned – which will test and evaluate your learning;

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 7 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 4: Hello, My Future Self!

HG-G7-Q1-Module-4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment