Grade 7 Homeroom Guidance Module: Embracing Uniqueness

Isinulat ang modyul na ito bilang gabay ng inyong mag-aaral upang malinang ang kanyang aspetong personal at sosyal. Naka-disenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan bilang tugon sa direktiba na pagkansela ng face-to-face dulot ng pandemyang Covid-19.

Matututuhan ng mag-aaral dito ang ibayong pagpapaunlad ng kakayahang makipag-ugnayan sa kapwa. Isinasaad dito ang mga paraan kung paano maipakikita ang pagtanggap, pag-unawa at respeto sa pagkakapareho at pagkakaiba ng opinyon, paniniwala, kultura o pagpapahalaga ng bawat isa. Ang mga gawaing nakapaloob sa modyul na ito ay naglalayong mas mapalalim at mapatibay ang kanilang relasyon sa pamilya at kapwa.

Inaasahan namin ang inyong buong pusong paggabay sa mag-aaral upang matapos ang mga gawain. Mahalaga ang inyong partisipasyon sa ilang gawaing itinakda upang maging bahagi ng kanilang sarili ang mga aral na nais iparating ng modyul na ito. Kaugnay nito, hinihiling namin na mabigyan ninyo sila ng oras sa tahanan upang magampanan ang pagtupad sa bawat gawain. Ang transpormasyong bunga ng kanilang pagkatuto ay maaari ninyong makita sa pamamagitan ng kaniyang maayos na pakikitungo sa loob at labas ng inyong tahanan.

Introductory Message

For the Learner:

This module is designed to help you in your academic-related needs; concerns affecting your individuality (self), your relationship with others and interaction in the community; and, in discovering your interests, talents and skills that will help you explore future career options and opportunities.

The module has six interactive tasks, which are:

Let’s Try This – which will help you to get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn;

Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand;

You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities;

What I Have learned – which will test and evaluate your learning; and

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 7 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 3: Embracing Uniqueness

HG-G7-Q1-Module-3-

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment